Privatlivspolitik

Sidst opdateret 30.06.2020

Vi respekterer din ret til privatliv. Vi har de relevante procedurer og sikkerhedsforanstaltninger på plads til at beskytte og behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesforordninger og -principper.

Denne privatlivspolitik indeholder reglerne om, hvordan vi skal behandle dine personlige oplysninger under vores iGaming-servicer ("servicerne"). Den gælder for BML Group Limited og dets relaterede europæisk-registrerede virksomheder (som i de fleste tilfælde fungerer som databehandlere for BML Group). Der henvises skiftevist til disse som "Vi", "Os" eller "Vores" i denne privatlivspolitik. Denne politik gælder ikke for andre virksomheder uden for EU/EØS inden for den bredere koncern, der er kendt som Betsson Group.

1. Hvem vi er:

Bemærk venligst, at den dataansvarlige for dine personlige oplysninger er BML Group Ltd, en maltesisk virksomhed med registreret adresse på 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta.

Principperne i denne privatlivspolitik gælder i alle tilfælde, hvor BML Group Ltd behandler dine personlige oplysninger som dataansvarlig med de formål, der er beskrevet i denne politik. BML Group Ltd er en del af Betsson Group, der omfatter de varemærker, der er anført her. Vær venligst opmærksom på, at selv om Vi i andre retskredse har andre virksomheder, der er indehavere af den relevante gaming-licens, er BML Group altid den dataansvarlige for alle de ovenfor nævnte varemærker på alle markeder og er derfor den Betsson-enhed, der er ansvarlig for indsamling, håndtering, behandling og opbevaring af dine personlige oplysninger.

2. Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig, til hvilke formål, og hvad er vores juridiske grundlag for at gøre det?

I første omgang har vi brug for at indsamle og behandle de oplysninger, som du gav os under registreringsprocessen, eller da du betalte et indskud. Dette er nødvendigt for at åbne/oprette din konto og give dig adgang til at bruge de ønskede servicer. Disse oplysninger indsamles og behandles på grundlag af din accept af vores Vilkår og Betingelser (baseret på Aftalen med Os). Den type information, som du angiver, afhænger af de specifikke funktioner og servicer, du benytter, og du vil ikke være i stand til at registrere din konto uden at angive følgende oplysninger:
• Kontaktinformation: dit navn, efternavn, adresse, alder, fødselsdato, køn, e-mailadresse, telefonnummer, postnummer.
• For mærker, hvor du kan deponere eller spille på Vores Side og bruge Bank-ID eller lignende elektroniske identifikationsmetoder, autoriserer du Os til at modtage dine personlige oplysninger gennem et sådant elektronisk identifikationssystem, som vi indsamler og bruger til at verificere dig og til at åbne/oprette din konto. Hvis denne proces anvendes, vil dine personlige oplysninger, herunder navn, efternavn, fødselsdato, fast adresse automatisk blive lagt ind i din profil, så snart du er blevet verificeret via Bank-ID.

Foruden ovenstående har vi som minimum brug for følgende nødvendige oplysninger for at åbne din konto og levere de ønskede servicer følgende:
• Økonomiske oplysninger: for at kunne betjene online betalinger, som også er baseret på Aftalen med Os. Vi indsamler oplysninger om bankkonto/kreditkort såsom kreditkortnummer og faktureringsadresse.
• Derudover er Vi på grund af Vores forpligtelser i henhold til gældende gaming- og anti-hvidvaskningslovgivning (AML: Anti Money Laundering) forpligtede til at bede dig om supplerende dokumenter såsom identifikationsdokumenter, herunder dit identitetskort eller andet relevant dokument, dit foto, kopier af de relevante kreditkort, dokumenter vedrørende din kilde til indtægter, brugsregninger og andre dokumenter afhængigt af den relevante retskreds samt de udførte transaktioner. Bemærk venligst, at med henblik på at opfylde Vores AML-forpligtelser deles dine data mellem forskellige varemærker, som Betsson Group betjener.
• Endelig har vi brug for at have føling med selvekskluderende kunder for at kunne opfylde vores juridiske forpligtelser i henhold til ansvarlig gambling (RG). Metoden til at verificere selvekskluderende kunder afhænger af den konkrete retskreds. Bemærk venligst, at med henblik på at opfylde Vores forpligtelser i henhold til relevante love om gaming og spil har vi brug for at dele og kontrollere data om selvekskluderende kunder og kunder med spilproblemer blandt Betsson Group-virksomheder og lokale myndigheder for at muliggøre eksklusion på tværs af netværk og lignende tiltag, hvor det måtte være nødvendigt.

Ovennævnte punkter er de nødvendige oplysninger, som vi som minimum indsamler for at registrere dig som Vores kunde og oprette din konto. Vær venligst opmærksom på, at hvis du ikke ønsker at give Os disse oplysninger, vil vi ikke kunne levere den ønskede service til dig.

Desuden indsamler og behandler vi også data, som vi producerede baseret på din aktivitet, mens du bruger Vores servicer. Sådanne data behandles til følgende formål:
• I første instans har vi brug for at indsamle disse oplysninger for at levere de ønskede servicer til dig.
• Vores kundeservice arbejder 24/7 for at løse eventuelle tekniske eller andre anliggender under brugen af vores servicer. For at hjælpe dig med dine anmodninger skal de bruge de oplysninger, som du angav til registrering, samt data om din aktivitet for at gøre det muligt for dig at bruge vores servicer uden afbrydelser i overensstemmelse med fores Vilkår og Betingelser. Bemærk venligst, at telefonsamtaler med vores kundeservice kan blive optaget af hensyn til eventuelle juridiske tvister.
• Vi har brug for at analysere den komplette kundeaktivitet, spillemønstre, herunder indsatser, for at kunne levere den ønskede service til dig i henhold til aftalen med Os (oplysninger, som er nødvendige for at levere servicen). Disse data behandles til følgende formål:
 • Vi er forpligtede til at implementere foranstaltninger for at identificere og undersøge eventuelle ulovlige og uredelige aktiviteter i forbindelse med disse services, herunder eventuel hvidvask af penge, anvendelse af udbytte fra kriminalitet, finansiering af terrorisme og bedrageri For at overholde vores forpligtelser, som opstår af den relevante AML og reglerne for spillicenser, har vi brug for at analysere dine transaktioner/indsatser/adfærdsmønstre og oprette en risikoprofil. Dette omfatter verifikation af identitet samt andre foranstaltninger afhængigt af retskreds og sagens fakta (i tilfælde af mistænksomme/risikable aktiviteter har vi brug for at anvende yderligere verifikationsforanstaltninger).
 • Vi har brug for at analysere dine aktiviteter og spilmønstre for at forhindre, opspore og håndtere ansvarligt spil (RG: responsible gambling matters) og for at sikre, at din anvendelse af Vores servicer foregår på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med relevante bestemmelser for spil. I overensstemmelses med Vores RG-procedurer udfører vi risikovurderinger på spillere ved at analysere adfærd, transaktioner, anvendelse og andre data som kommunikationer.
 • For at beskytte vores forretning, sikre ret og rimelighed på grundlag af Vores Vilkår og Betingelser og forhindre og opspore bedrageri er det nødvendigt for os at føre tilsyn med overholdelse af vores Vilkår og Betingelser og Vores interne politikker, f.eks. at afvise en indsats, et væddemål eller en konto, at administrere vores risici og chancer osv. For at kunne gøre dette har vi brug for at behandle data om din aktivitets- og spilhistorie;
 • I nogle tilfælde vil vi måske bruge automatiserede eller delvist automatiserede beslutningstagningsprocesser, som kan hjælpe os med at gennemføre visse handlinger. For eksempel vil Vores systemer automatisk forhindre dig i at indskyde penge, som overstiger de grænser, du har sat, eller du vil ikke være i stand til at registrere dig fra lande, som står på sanktionslisten (eller med en IP-adresse, som er sortlistet på grund af svindel), eller hvis du er på listen over politisk eksponerede personer (PEPs: Politically Exposed Persons), eller selvekskluderende spillere vil ikke kunne få adgang til vores servicer (f.eks. spil). Bemærk venligst, at eventuelle beslutninger, som har juridiske eller betydelige effekter, ikke tages uden menneskelig indgriben, medmindre dette er tilladt ifølge loven, eller dette er nødvendigt for at indgå en aftale med dig.
 • Alle ovenstående behandlingsprocesser, som indeholder en analyse af spillemønstre/-adfærd og andre kunderelaterede oplysninger er afhængige af profilering. Værktøjer og procedurer, som følges, understøttes af streng forskning og revideres og finindstilles regelmæssigt for at sikre, at de er fair, effektive og uvildige. Vær venligst opmærksom på, at oplysninger om disse profileringsaktiviteter, især logikken bag profileringsaktiviteter til disse formål (baseret på AML, RG-lov, til opsporing af bedrageri, risikoanalyse af risikable indsatser) ikke kan offentliggøres, fordi det ville gøre det muligt for kunderne at forbigå disse mekanismer, som har til formål at beskytte vores forretning og overholde de juridiske forpligtelser.
 • Vi vil også analysere dine spillemønstre og -aktiviteter for at undersøge og identificere eventuelle mulige problemer i forhold til integritet, pligtforsømmelse/uredelig embedsførelse i sport såsom match-fixing baseret på Vores legitime interesse og/eller juridiske forpligtelser. Når Vi har mistanke om sådanne aktiviteter, eller Vi modtager en velbegrundet, legitim anmodning om at dele oplysninger om sådanne aktiviteter fra en relevant myndighed (herunder sportsmyndigheder og -foreninger), er Vi forpligtede til at afsløre disse oplysninger for dem;
 • Baseret på Vores legitime interesse i at gennemføre målinger og markedsundersøgelser for at: vurdere kundeoplevelser og identificere, hvordan vi kan forbedre Vores servicer og produkter, prioritere Vores produktegenskaber og forbedre produktdesigns eller at evaluere kreative kampagner for at sikre, at kommunikationen er relevant og hensigtsmæssig. For at gøre dette gør Vi brug af de data, som du indberettede ved registreringen og ligeledes de data, som vi indsamler fra undersøgelserne. Du kan altid fremsætte indsigelser om denne behandlingsform. Bemærk venligst, at de fleste af Vores undersøgelser samt vores markedsanalyser vil være anonyme (dvs. dette medfører ikke nogen behandling af personlige data), og derfor vil sådanne være uden for denne politiks område.
 • Vi vil bruge oplysningerne om de produkter, som du tidligere har brugt, oplysninger om dine præferencer og brug af servicerne, baseret på Vores legitime interesse i at komme med forslag til dig om andre produkter/salgsfremmende tilbud, som Vi tror du også vil være interesseret i (du kan blive omfattet af målrettede annoncer). Vær venligst opmærksom på, at på grundlag af denne logik for specifikke mærker vil Vi måske bruge forskellige typer profilering for at tilbyde dig relevante oplysninger og reklamefremstød. Hvis specifikke typer profilering kan have en juridisk eller lignende betydelig effekt på dig, vil Vi bede om dit samtykke, før Vi igangsætter en sådan handling. Bemærk venligst, at du altid kan gøre indsigelser mod denne behandlingsform. Så stopper vi profileringen til de markedsføringsformål, hvor vi bruger den.
 • Vi indsamler oplysninger fra de enheder, som du bruger til Vores produkter og servicer, for at sikre, at vi leverer Vores servicer på en sikker måde, samt for at Vi kan løse eventuelle tekniske problemer. Dette omfatter, men er ikke begrænset til din IP-adresse (et nummer, der identificerer en specifik enhed på internettet, og som er påkrævet, for at din enhed kan kommunikere med websteder), hardwaremodel, operativt system og version, software, det foretrukne sprog, serienumre, information om enhedens bevægelser, information om mobilt netværk og placeringsdata.
 • Vi indsamler også serverlogs, som omfatter information som dine log-ins (første log-in, sidste log-in, sidste mislykkede log-in), indlogningernes varighed, de app-egenskaber eller sider, som du går ind på, app-nedbrud og andre systemaktiviteter.
 • Alle dine data kan blive analyseret til erhvervs- og efterretningsformål, hvor der primært vil blive brugt anonymiserede data, så dette vil ikke påvirke din fortrolighed og personlige oplysninger.
 • Alle dine data vil blive gemt og kan blive brugt til potentielle juridiske krav med henblik på at forsvare Vores virksomheds forretninger baseret på Vores legitime interesse.
Foruden ovenstående vil dine kontaktoplysninger og din profil-ID blive brugt:
• Til at kommunikere tilbud og andet salgsfremmende materiale til din registrerede e-mailadresse, dit telefonnummer eller anden direkte kontakt baseret på dit samtykke til, at direkte markedsføringsmeddelelser kan sendes til dig. Bemærk venligst, at du til hver en tid og gratis kan ændre dine indstillinger for direkte markedsføringskommunikation, enten fra din konto eller ved at sende os en e-mail eller via afmeldingsknappen for at fravælge at modtage direkte markedsføringskommunikation på dit telefonnummer eller e-mailadresse.
• Til at sende dig markedsføringsmeddelelser på stedet/i app'en til din profil, baseret på Vores legitime interesse i at informere dig om vigtige opdateringer/salgsfremstød, som vedrører alle Vores varemærker. Du vil kun kunne se disse meddelelser, når du logger ind på din profil (app). Selv om statisk annoncering i spillet er en del af vores servicer (dvs. det er ikke direkte markedsføring, da annoncer ikke er baseret på brugeregenskaber, men er generelle for alle brugere), dynamisk annoncering i spillet, tilpasset brugeren, og derfor kan du altid gøre indsigelser mod denne specifikke behandling ved at sende Os en e-mail.
• Til at sende dig push-meddelelser for at holde dig ajour med vigtige begivenheder/salgsfremstød, som vedrører alle Vores mærker, mens du browser Vores eller andre websteder, men kun efter du har givet dit samtykke, som kan tilbagekaldes når som helst.
• Til at videregive Servicekommunikationer vedrørende din konto og servicerne gennem forskellige kommunikationskanaler. Dette er baseret på Vores juridiske forpligtelser, Vores aftale med dig og/eller i Vores legitime interesse i at holde dig informeret samt din legitime interesse i at blive informeret om vigtige opdateringer, som påvirker, hvordan du kommer til at bruge Vores servicer. For at informere dig om disse vil Vi bruge dine kontaktoplysninger (e-mail, sms eller telefon, alt efter hvad der er muligt), eller Vi vil sende disse meddelelser til din profil. Vær venligst opmærksom på, at disse ikke er markedsføringsmeddelelser, men serviceinformation, som du har brug for at være opmærksom på som Vores kunde. Bemærk venligst, at selv om servicekommunikationer sendes i Vores eller din legitime interesse, kan du altid gøre indsigelser mod denne behandlingsform.

Endelig kan Vi kombinere information, som vi indsamler om dig, med information, som vi modtager om dig fra andre kilder, som f.eks. offentlige databaser, udbydere af demografisk information og andre tredjeparter. Disse omfatter følgende:
• Til formål som forebyggelse eller opsporing af kriminalitet, bedrageri samt ansvarligt spil, som beskrevet ovenfor baseret på Vores juridiske forpligtelser og legitime interesse, supplerer vi de oplysninger, som du giver Os, med oplysninger, som vi modtager fra tredjeparter eller samordner disse ved at få adgang til tredjepartskilder, herunder (uden begrænsning) oplysninger, som er offentliggjort på internettet om dig eller af dig, oplysninger, som er leveret af tredjepartsleverandører såsom KYC-agenturer, leverandører af verifikationsservicer/-værktøj osv.
• Datamæglere, som du har givet dine oplysninger for at dele dem med deres forretningspartnere eller enhver anden virksomhed, der har tilladelse til at dele dine data. Vi vil bruge disse datamæglere/-virksomheder, når vi ønsker at udvide vores kundeinformation med yderligere oplysninger, som de har om dine andre aktiviteter. Vi kan også bruge disse mæglere og andre virksomheder (platforme på de sociale medier osv.) til potentiel markedsføring – oprettelse af potentielle modtagersegmenter, som kan være interesserede i Vores produkter, og visning af markedsføringskampagner via de tilgængelige teknologier (DPS'er, tilbudsgivning i realtid osv.). Vær venligst opmærksom på, at når Vi bruger dine data til disse formål, vil Vi kun samarbejde med partnere, som kan forsikre os om, at de indsamlede data om dig er i overensstemmelse med persondataforordningen GDPR (dvs. baseret på dit samtykke). Vi vil desuden sørge for at behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med principperne i GDPR, og vi indhenter ikke oplysninger om din adfærd, som ville afsløre specielle kategorier i dine personlige oplysninger.

Vi indsamler også visse oplysninger om Vores kunder samt besøgende på Vores websteder via cookies. Vi behøver dit specifikke samtykke til alle former for cookies, bortset fra strengt nødvendige cookies. Alle oplysninger om cookies, som vi bruger, kan du finde i Vores Cookiepolitik og Vores cookie-samtykkebanner.

3. Hvem kan Vi dele dine oplysninger med?

Dine personlige oplysninger vil blive overført eller fremlagt (til de formål, der er beskrevet i denne politik) for ethvert EØS-selskab inden for Betsson-koncernen, til forretnings- og driftsmæssige formål baseret på vores aftaler om intra-gruppe databehandling.

Ud over dette deler vi dine data med Vores samarbejdspartnere (beløbsmodtagere) for at kunne levere de ønskede servicer til dig. Generelt er disse partnere Vores databehandlere, som kun agerer på grundlag af vores anvisninger. I nogle tilfælde kan de dog agere som fælles/separate ansvarlige (som betalingsudbydere eller platforme på de sociale medier). Vi deler altid dine data med dem i overensstemmelse med persondataforordningen GDPR og ifølge de relevante aftaler. Kategorier af beløbsmodtagere, som vi deler data med, er:
• Spil- og softwareleverandører
• Tredjepartsleverandører, som leverer teknisk support og vedligeholder din konto hos Os
• Udbydere af analyser og søgemaskiner, som hjælper Os med at forbedre og optimere Vores websted
• Sælgere til kommunikationsformål såsom Vores markedsføringsplatforme eller udbydere af taleopkald og sms-kommunikationsservice
• Partnere, som udfører undersøgelser og markedsforskning på Vores vegne
• Interaktive medieplatforme (platforme på de sociale medier o.lign.)
• Organisationer, der gør det muligt for Os at placere interessante og relevante salgsfremstød på tredjeparts-websteder og -platforme, som du besøger
• Udbydere af betalingsservice og betalingsfacilitatorer
• Cloud-serviceudbydere;
• Analyseværktøjer
• Udbydere af anti-bedrageri, -risiko og overholdelsestjenester (KYC-verifikationsleverandører og lignende);
• Udbydere af informationsverifikationsservicer med det formål at validere de oplysninger, du giver Os i løbet af interaktionen med Os, eller når du indgår en kontrakt med Os
• Professionelle rådgivere såsom advokater, revisorer, konsulenter og assurandører, som leverer juridiske, rådgivende og forsikringsmæssige servicer til Os
• Andre partnere, der hjælper Os med at skabe en bedre oplevelse for dig.

Under brug af servicerne kan du finde links til tredjepartswebsteder/-programmer (for eksempel identitetsmaskeringsværktøjer eller platforme på de sociale medier). Bemærk venligst, at denne fortrolighedspolitik ikke gælder for sådanne tredjepartswebsteder/-programmer. For at finde ud af mere om behandling af dine personlige oplysninger af disse tredjepartswebsteder/-programmer, vil vi gerne henstille til, at du læser deres fortrolighedspolitik og betingelser for brug, før du begynder at bruge deres servicer.

Bemærk venligst, at på dette tidspunkt udføres alle Vores interne behandlingsprocesser i koncernen inden for EØS-området. Med hensyn til Vores beløbsmodtagere har vi nogle få partnere, som befinder sig i USA, og som er på listen over beskyttelse af personlige oplysninger, så overførsler til dem er i overensstemmelse med GDPR. Desuden for nogle serviceudbydere eller partnere, som befinder sig i USA eller uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i et tredje land, område eller sektor, som ifølge Europa-Kommissionen har vist sig ikke at yde et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse (se her listen over tredjelande, som tilbyder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse ifølge Europa-Kommissionen), sikrede Vi, at dataoverførslerne er blevet underlagt hensigtsmæssige beskyttelsesforanstaltninger, såsom Standardkontraktbestemmelserne.

Vær venligst opmærksom på, at listen over leverandører (beløbsmodtagere) kan variere afhængigt af mærke og land, hvor du kan gøre brug af Vores service. På din anmodning kan vi således forsyne dig med kategorier over beløbsmodtagere, som vi deler data med, og ligeledes specifikke oplysninger om dataoverførsler til tredjelande.

Når det kræves ifølge loven, kan dine personlige oplysninger blive fremlagt for en gældende statslig, tilsyns- eller håndhævelsesmyndighed med henblik på at forhindre og opdage forskellige typer kriminalitet eller som reaktion på en retslig stævning, dommerkendelse eller lignende officiel anmodning. I visse tilfælde kan relevante love forpligte Os til at afsløre dine personlige oplysninger over for finansielle institutioner såsom banker og insolvensydelser. Dine personlige informationer kan ligeledes blive offentliggjort for enhver tilsynsmyndighed eller sportsorganisation i forbindelse med opretholdelse af integriteten eller håndhævelse af reglerne for en sport eller et spil og/eller forebyggelse eller blotlæggelse af forbrydelser, samt i tilfælde hvor der er en rimelig grund til at mistænke, at du kan være involveret i en overtrædelse af sådanne regler eller loven, har kendskab til en overtrædelse af sådanne regler eller lov, eller på anden vis udgør en trussel imod integriteten af den relevante sport eller begivenhed. Disse organisationer kan bruge dine informationer til at efterforske og handle efter enhver af sådanne overtrædelser i henhold til deres procedurer.

Vi deler måske nogle eller alle dine personlige oplysninger med en efterfølgende ejer, medejer eller operatør af servicen og disses rådgivere i forbindelse med en virksomhedsfusion, konsolidering, omstrukturering, salg af stort set alle vores aktier og/eller aktiver eller i forbindelse med konkursbehandling eller anden omorganisering i virksomheden. Alternativt vil Vi måske søge at overtage andre virksomheder eller fusionere med dem. I tilfælde af en ændringer af Vores forretning vil vi informere dig i henhold til gældende lov.

4. Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi vil opbevare dine oplysninger i så lang tid som nødvendigt, med de formål, der er beskrevet i denne politik. Når dine oplysninger ikke længere er påkrævet af Os, vil vi enten slette dem på en sikker måde eller anonymisere de omhandlende personlige data.

De kriterier, vi følger til at fastlægge, hvad der er 'nødvendigt', afhænger af oplysningernes beskaffenhed, formålet med behandlingen, det juridiske grundlag, inklusive men ikke begrænset til samtykke, om der er nogle gældende lovgivningsmæssige forpligtelser eller branchekoder for praksis og andre relevante omstændigheder.

Efter at have lukket din konto vil vi kun tilbageholde dine informationer, så længe det er nødvendigt for at efterleve vores lovmæssige forpligtigelser i forhold til f.eks. gældende skattelovgivning, hvidvaskningslovgivning og andre regulatoriske krav, samt for at løse enhver strid, der måtte foreligge. Vær venligst opmærksom på, at ifølge gældende hvidvaskningslovgivning og bestemmelser for spil samt med henblik på eventuelle mulige juridiske krav har vi brug for at opbevare alle dine personlige data i specifikke opbevaringsperioder, som er defineret i disse love. Da opbevaringsperioder er retskredsspecifikke, bedes du for at få yderligere oplysninger om vilkår for opbevaring af data, som er relevante for din retskreds, kontakte Vores datafortrolighedsteam på dataprivacy@betssongroup.com.

5. Dine rettigheder:

Du har som dataregistreret visse rettigheder med hensyn til de personlige oplysninger, vi har om dig. Disse omfatter følgende:

1. Retten til at indhente bekræftelse på, at Vi behandler dine data, og få adgang til eller indhente en kopi af samme. Bemærk venligst, at som en generel regel, der er underlagt undtagelser i den gældende lov, forbeholder vi os retten til ikke at offentliggøre:
• Oplysninger, som muligvis kan forringe en intern igangværende undersøgelse (for eksempel i relation til svigagtig adfærd, bonusmisbrug osv.) eller en undersøgelse, som gennemføres af de relevante myndigheder i relation til andre lovovertrædelser.
• Vores risikovurderinger og overvågningsinformation med henblik på hvidvaskning/terroristfinansiering og ansvarlig gambling i henhold til gældende lovgivning, fordi denne offentliggørelse sandsynligvis vil forringe driften af forretningen ved at sætte kunderne i stand til at forbigå mekanismer, som er oprettet specifikt til forebyggelse og opdagelse af sådanne aktiviteter.
• Oplysninger vedrørende igangværende forhandlinger med den dataregistrerede, hvis der er sandsynlighed for, at en sådan offentliggørelse kan forringe eventuelle forhandlinger for at afgøre tvister/spørgsmål.
• Oplysninger vedrørende Vores interne processer, herunder kunde- og risikostyringsprocedurer, som er strengt fortrolige, og hvor offentliggørelse ville forstyrre den interne forretningsdrift.
• Oplysninger, som inkluderer personlige oplysninger om tredjepart, da en sådan offentliggørelse kan påvirke tredjeparternes rettigheder og friheder i negativ retning, og
• Oplysninger, som er underlagt det Juridiske professionelle Privilegium (LPP: Legal Professional Privilege).

2. Retten til at anmode om at få rettet eller fuldstændiggjort dine ukorrekte eller ufuldstændige personlige oplysninger i det omfang, som loven tillader.

3. Retten til sletning, hvor:
• Dine personlige oplysninger ikke længere er nødvendige for de formål, som de blev indsamlet til.
• Det juridiske grundlag for behandling er samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage.
• Du gør indsigelser mod behandlingen på grund af legitime interesser, og der ikke er nogen tilsidesættende interesse i at fortsætte behandlingen.
• Databehandlingen udføres til direkte markedsføringsformål, og du gør indsigelser mod en sådan behandling.
• Databehandlingen er ulovlig, eller
• De personlige oplysninger skal slettes af hensyn til overholdelse af en juridisk forpligtelse.

Bemærk venligst, at retten til sletning ikke er absolut og kan være begrænset, f.eks. på grund af Vores juridiske forpligtelser, såsom hvidvaskningslovgivning eller til oprettelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav (hvilket betyder, at vi ikke vil være i stand til at udøve denne rettighed i forhold til de data, som Vi har brug for at opbevare baseret på disse opbevaringsperioder i disses varighed).

4. Retten til begrænse processen, hvor:
• Du har bedt Os om at rette dine oplysninger, og Vi er i gang med at verificere, at sådanne oplysninger er korrekte.
• Personlig databehandling har været ulovlig og beder om begrænsning i stedet for sletning.
• Der ikke længere er behov for dine personlige oplysninger til servicerne, men du anmoder Os om at opbevare dem for at oprette, udøve eller forsvare et juridisk krav, eller
• Du har gjort indsigelser mod vores behandling af dine oplysninger på grund af legitime interesser, og vi er i gang med at vurdere, om Vores legitime interesser tilsidesætter dine.

Bemærk venligst, at dine oplysninger vil blive opbevaret i den tid, hvor begrænsningen står på, og kun vil blive behandlet, hvis du har givet dit samtykke dertil eller for at oprette, udøve eller forsvare juridiske krav, beskytte en anden naturlig eller juridisk persons rettigheder og af hensyn til vigtig offentlig interesse.

5. Retten til dataportabilitet, dvs. retten til at overføre de personlige oplysninger, som du har givet Os, i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format til en anden dataansvarlig, hvor behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt og udføres med automatiske midler.

6. Retten til at gøre indsigelser, hvor behandlingen er baseret på legitime interesser, opgaver udført i den offentlige interesse og/eller hvor dine personlige oplysninger behandles til direkte markedsføringsformål, herunder profilering til disse formål. Det sidstnævnte er en absolut rettighed, mens den første kræver en balancevurdering af dine interesser, rettigheder og friheder i forhold til Vores legitime interesser.

7. Retten til at indhente menneskelig indgriben, udtrykke dit synspunkt og anfægte beslutningen, hvor den er baseret på udelukkende automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, hvilket fremkalder juridiske effekter, som vedrører dig eller lignende betydningsfulde effekter.

Bemærk venligst, at Vi vil svare på ethvert af dine henvendelser om dine rettigheder inden for 30 dage senest (denne periode kan forlænges yderligere i henhold til gældende lov).

Endelig bedes du bemærke, at du har ret til at fremlægge en klage til en tilsynsmyndighed i det medlemsland, hvor du normalt bor, hvor du arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted. Du har ret til at indgive en klage til Vores førende tilsynsmyndighed, som er Office of the Information and Data Protection Commissioner på Malta.

6. Hvordan du kontakter os:

Den dataansvarlige, der er ansvarlig for dine personlige informationer, er, med henvisning til EU-lov om databeskyttelse: BML Group Ltd, ATTN: Data Protection Officer, 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. E-mail: dataprivacy@betssongroup.com.

Vi har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig (DPO: Data Protection Officer). Hvis du har spørgsmål vedr. denne privatlivspolitik, eller hvordan vi indsamler data, så kontakt os venligst via adressen eller e-mailadressen ovenfor, og specificer dit bopælsland og spørgsmå

7. Ændringer af vilkårene for denne privatlivspolitik

Vi vil fra tid til anden foretage ændringer og rettelser i denne privatlivspolitik, og Vi vil informere dig ved at annoncere ændringer på denne side og sende dig en e-mail eller besked om ændringerne. Enhver ændring vil træde i kraft omgående.