• Brugervilkår

  VILKÅR OG BETINGELSER

  Følgende definitioner er gældende i disse vilkår og betingelser, medmindre andet fremgår af sammenhængen:

  "Casino": De casinospil, som tilbydes på webstedet, og som er beskrevet i punkt 5.2 nedenfor.

  "Dansk ikrafttrædelsesdato": Den 1. januar 2012.

  "Spil": Casino, Live Casino, Poker og andre spil, som til enhver tid måtte være tilgængelige på webstedet. Operatøren forbeholder sig ret til at tilføje og fjerne spil fra webstedet efter eget valg.

  "Medlemskonto": Se definitionen i punkt 2.1.1.

  "Operatør": BML Group Limited, et selskab, der er stiftet på Malta, registreringsnummer C 34836, med hjemsted på adressen GB Building, Watar Street, Ta’ Xbiex, Malta, og en del af BML Group. Yderligere oplysninger om BML Group findes på siden om selskabsoplysninger.

  "Vilkår og betingelser": Disse vilkår og betingelser, specifikke regler for individuelle spil og eventuelle andre vilkår og betingelser, som operatøren offentliggør på webstedet, eller som på anden vis formidles til dig i forbindelse med spillene og/eller webstedet som til enhver tid ændret af operatøren.

  "Websted": Det websted, som findes på adressen https://www.casino.dk.

  "Du","brugeren" eller "kunden": Dig selv eller enhver anden person, som efter at have læst disse vilkår og betingelser tilmelder sig og på en eller anden måde benytter webstedet.

  1.2
  Disse vilkår og betingelser er gældende for din brug af spillene, de relevante internet-, mobil- og andre platforme via webstedet.

  1.3
  Webstedet og spillene tilbydes af operatøren.

  1.4
  Disse vilkår og betingelser udgør en bindende aftale mellem dig og operatøren.

  1.5
  Operatøren får pr. den danske ikrafttrædelsesdato sin licens fra og reguleres i Danmark af Spillemyndigheden. Spillemyndigheden er ansvarlig for kontrol og udstedelse af licenser til spil i Danmark og er en selvstændig instans under Skat. Spillemyndigheden varetager al kontrol relateret til spil i Danmark. Casino.dk har licens til at udbyde spil i Danmark og er underlagt kontinuerlig kontrol af Spillemyndigheden i Danmark.

  1.6
  Disse vilkår og betingelser træder i kraft, så snart du klikker på "ACCEPT". Dermed viser du operatøren, at du har læst disse vilkår og betingelser og accepterer dem. Når du bruger webstedet eller en del deraf, viser du, at du er enig i disse vilkår og betingelser.

  1.7
  Du skal læse alle disse vilkår og betingelser grundigt igennem, inden du klikker på "ACCEPT". Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, må du ikke benytte eller fortsætte med at benytte webstedet.

  1.8
  Du forstår og accepterer fuldt ud, at du er bundet af disse vilkår og betingelser, som til enhver tid kan ændres af operatøren.

  1.9
  Operatøren forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, og dermed ændre denne aftale mellem dig og operatøren, med eller uden varsel.

  1.10
  Sådanne ændringer træder i kraft, så snart de er slået op på webstedet. Det er alene dit ansvar at gennemgå denne aftale sammen med de særlige regler for de spil, du vælger at deltage i, så du er opdateret om alle ændringer, hver gang du spiller. Du kan let se, om disse vilkår og betingelser er ændret, ved at se på versionsnummeret og datoen for de aktuelle vilkår og betingelser på denne side.

  1.11
  Regler for - og forklaringer om - deltagelse i operatørens spil, vedligeholdelse af din konto hos operatøren, fortrolighedspolitik og andre vigtige oplysninger findes via særskilte links på webstedet og udgør en integreret del af disse vilkår og betingelser.

  1.12
  Disse vilkår og betingelser offentliggøres på en række sprog til spillernes orientering og for at gøre dem mere lettilgængelige. Det er kun den danske version, som danner retsgrundlaget for forholdet mellem dig og operatøren, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den ikke-danske version og den danske version af disse vilkår og betingelser, er den danske version gældende.

  1.13
  Hvis du åbner eller forsøger at åbne mere end én konto pr. websted, uanset årsagen dertil, kan operatøren spærre eller lukke en eller flere af dine konti efter eget valg. Hvis operatøren beslutter at lade en konto stå åben, vil det være den første konto, som du åbnede hos operatøren, som eventuelt resterende indbetalinger overføres til. Operatøren fratrækker et administrationsgebyr på 10 % (minimum DKK 300) for hver konto, du har åbnet, samt eventuelt andre relevante fradrag i overensstemmelse med vores vilkår og betingelser.

  2. Din medlemskonto

  2.1.
  Tilmelding og åbning af din medlemskonto

  2.1.1
  For at kunne deltage i et spil om rigtige penge skal du først tilmeldes hos operatøren, åbne en konto ("medlemskonto") og sætte penge ind på medlemskontoen som beskrevet på siden: Åbn konto

  2.1.2
  Operatøren har ret til at udpege udbydere af betalingsløsninger, som kan handle og modtage og/eller udbetale penge på vegne af operatøren.

  2.1.3
  Du må kun have én medlemskonto på dette websted. Hvis du forsøger at åbne mere end én medlemskonto, kan alle de konti, du forsøger at åbne, blive spærret eller lukket.

  2.1.4
  Hvis du opdager, at du har mere end én medlemskonto under forskellige navne, skal du omgående underrette operatøren derom.

  2.1.5
  Du anmoder om at åbne en medlemskonto ved at udfylde registreringsformularen og sende den til operatøren online. Operatøren forbeholder sig ret til at nægte at åbne en medlemskonto.

  2.1.6
  Du skal indtaste alle de obligatoriske oplysninger, du bliver bedt om, på tilmeldingsformularen og bekræfte de registrerede oplysninger med en digital signatur (som f.eks. NemID), hver gang du logger på din medlemskonto. Især skal navn, adresse, CPR-nr. (eller lignende identifikationsnummer) og andre kontaktoplysninger som e-mail-adresse, bopæl og relevante betalingsoplysninger være sande og korrekte. Det er alene dit ansvar at sikre, at de oplysninger, du afgiver, er sande, fuldstændige og korrekte, og du erklærer hermed over for operatøren, at de afgivne oplysninger er sande, fuldstændige og korrekte. Du gøres opmærksom på, at operatøren enten på egen hånd eller via tredjepart foretager kontrol af de spillere, som åbner en medlemskonto. Du kan blive bedt om at fremsende yderligere dokumenter til operatøren som f.eks. kørekort, så denne kan kontrollere dine kontooplysninger. Din medlemskonto kan spærres eller lukkes, hvis du ikke afgiver de ønskede oplysninger eller dokumenter eller hvis du afgiver forkerte eller vildledende oplysninger eller dokumenter.

  2.1.7
  Det er alene dit ansvar at sikre, at dine loginoplysninger opbevares sikkert. Du må ikke videregive dine loginoplysninger til andre. Operatøren er ikke ansvarlig for misbrug af din medlemskonto af tredjepart på grund af din videregivelse af dine loginoplysninger til tredjemand, uanset om det sker bevidst eller ved et tilfælde, aktivt eller passivt.

  2.1.8
  Du må ikke overføre penge fra din medlemskonto til andre spillere eller modtage penge fra andre spillere til din medlemskonto.

  2.2
  Indbetalinger på din medlemskonto

  2.2.1
  Du kan kun deltage i et spil, hvis du har nok penge på din medlemskonto til at deltage. Operatøren giver dig ingen kredit af nogen art til at deltage i et spil.

  2.2.2
  Alle oplysninger, som er nødvendige til indbetaling af penge på din medlemskonto, fremgår af "My Account" og "Deposit" på webstedet. Du kan bruge enhver af de metoder, som der fremgår af disse sider (med løbende ændringer).

  2.2.3
  Afhængigt af den valgte metode kan indbetalingerne være pålagt gebyrer. Aktuelle gebyrer vedrørende indbetaling af penge fremgår af "My Account" og "Deposit" for hver indbetalingsmetode. Din bank kan uafhængigt opkræve gebyr for overførsler og andre betalingsmetoder.

  2.2.4
  Du skal vælge en basisvaluta til din medlemskonto. Du kan vælge enten DKK eller EUR som basisvaluta, og medlemskontoen kan kun have én basisvaluta. Alle betalinger, som operatøren modtager i en anden valuta end den valgte basisvaluta, omregnes til den relevante basisvaluta til den gældende vekselkurs som fastlagt af operatøren. Bemærk, at tab på grund af udsving i vekselkursen betales af dig.

  2.2.5
  Ved brug af kredit- eller hævekort til indbetaling af penge gennemføres indbetalingen først, når operatøren har modtaget godkendelse og autorisationskode. Hvis operatøren ikke modtager en autorisation, krediteres din konto ikke med beløbet.

  2.2.6
  Operatøren forbeholder sig ret til at bruge andre procedurer og midler til at bekræfte din identitet ved overførsel af indbetalinger til din medlemskonto.

  2.2.7
  Operatøren yder ingen kredit for brug af tjenesten og accepterer ikke kontante betalinger.

  2.2.8
  En kreditsaldo på din medlemskonto er ikke rentebærende.

  2.2.9
  Du accepterer, at de penge, som indbetales på din medlemskonto, kun må anvendes til at spille spillene. Operatøren forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis du anmoder om en hævning, og omsætningen på din medlemskonto ikke svarer til eller er større end de indbetalte penge.

  2.3.
  Udbetalinger

  2.3.1
  Hvis resultatet af et spil, som du deltager i, afgøres eller, hvor det er relevant, operatøren bekræfter resultatet af et spil og har afviklet markedet, sættes hele gevinsten ind på din medlemskonto.

  2.3.2
  Hvis operatøren ved en fejl krediterer en gevinst eller penge på din medlemskonto, som ikke tilhører dig, uanset om det skyldes en teknisk eller menneskelig fejl eller andet, tilhører beløbet fortsat operatøren og vil blive overført fra din medlemskonto. Hvis du, inden operatøren blev klar over fejlen, har hævet penge, som ikke tilhører dig, udgør det fejlagtigt betalte beløb et beløb, som du skylder operatøren, uden at dette berører eventuelle andre retsmidler, som følger af gældende lov. I tilfælde af en forkert kreditering er du forpligtet til straks at orientere operatøren via e-mail.

  2.3.3
  Operatøren foretager yderligere kontrol vedrørende udbetalinger ud over DKK 20.000 (eller tilsvarende) og forbeholder sig ret til at udføre kontrolproceduren i tilfælde af mindre udbetalinger.

  2.4
  Hævninger fra din medlemskonto

  2.4.1
  Du kan hæve et beløb op til indeståendet på din konto ved at give operatøren meddelese om hævning på webstedet..

  2.4.2
  Hvis du vil frigøre saldoen på din medlemskonto og hæve alle dine penge, skal du først annullere eventuelle udestående spil.

  2.4.3
  Meddelelser vedrørende hævninger skal afgives via webstedet. Operatøren accepterer ikke en hæveanmodning via telefon eller e-mail. Medarbejdere hos operatøren må ikke tilsidesætte disse anvisninger.

  2.4.4
  Af hensyn til din beskyttelse må du i løbet af 24 timer kun hæve maksimalt DKK 500.000 (eller tilsvarende), medmindre der inden er aftalt et større beløb.

  2.4.5
  Operatøren tilbyder en lang række hævemetoder. Hævninger kan være pålagt gebyrer, afhængigt af den valgte metode. For aktuelle gebyrer for de forskellige hævemetoder henvises til "My Account" og "Withdrawals". Endvidere kan din egen bank opkræve et yderligere administrationsgebyr. Disse gebyrer kan ændres fra tid til anden.

  2.4.6
  Operatøren forbeholder sig ret til at kreditere dig ved brug af samme metode, som du tidligere har foretaget indbetaling med.

  2.4.7
  Operatøren kan anmode om identifikationsdokumenter for alle hævninger.

  2.5
  Frivillig lukning af din medlemskonto

  2.5.1
  Du kan lukke din konto når som helst, og operatøren refunderer da hurtigst muligt alle penge fra din medlemskonto, dog senest fem arbejdsdage efter lukningen af din medlemskonto. Hvis du vil lukke din medlemskonto, skal du først annullere eventuelle indsatser, som du har gjort.

  2.5.2
  Tilbagebetalingsmetoden vælges efter operatørens skøn.

  2.5.3
  Hvis du ikke logger på din medlemskonto via internettet i en periode på et (1) år, kan din medlemskonto blive lukket i overensstemmelse med punkt 2.5, efter der er sendt besked til din tilmeldte e-mail-adresse.

  2.5.4
  Operatøren forbeholder sig ret til at tilbageholde og fjerne en bonus, som du er blevet tildelt, hvis denne bonus ikke anvendes inden 6 (seks) måneder fra datoen, hvor den blev tildelt.

  2.5.5
  Inaktive konti
  En inaktiv konto er en konto, som ikke er tilgået i 12 (tolv) måneder, og som indeholder rigtige penge.

  Hvis en konto betragtes som inaktiv men stadig har uafsluttede spil vil disse ikke blive håndteret anderledes end beskrevet herover.

  Kunden bedes kontakte kundesupport for alle spil, der er uafsluttede.

  Hvis din medlemskonto bliver inaktiv, opkræver operatøren et månedligt administrationsgebyr på DKK 40 (eller den aktuelle saldo på kontoen, hvis denne er mindre), så længe saldoen er positiv. Du giver operatøren lov til at debitere dette gebyr fra din medlemskonto i begyndelsen af den måned, som følger efter den dag, hvor din medlemskonto bliver inaktiv, og i begyndelse af hver efterfølgende måned, hvor din medlemskonto fortsat er inaktiv. Operatøren ophører med at hæve beløbet, hvis kontoens saldo er nul, eller hvis kontoen genaktiveres. Gebyret opkræves, fordi permanent inaktive kundekonti kræver et stort organisatorisk arbejde. Operatøren forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre gebyret. 
Gældende gebyrer (i kontoens valuta):
DKK: 40 eller EUR: 5.

  3. Dine forpligtelser som spiller

  3.1
  Du erklærer og garanterer følgende:

  3.1.1
  Du er over 18 år og må deltage i de spil, der udbydes på webstedet.

  3.1.2
  Du må kun bruge webstedet og din medlemskonto alene og udelukkende med henblik på din reelle deltagelse i spillene og ikke med et økonomisk eller andet formål for øje. Du deltager i spillene alene på et privat og ikke-professionelt grundlag og alene med et fritids- og underholdningsformål for øje.

  3.1.3
  Du deltager i spillene på egne vegne og ikke på vegne af en anden person.

  3.1.4
  Du er bosiddende i Danmark.

  3.1.5
  Du vil ikke tilgå webstedet fra Italien, Frankrig, Guyana (Fransk Guyana), Réunion, Guadeloupe, Martinique, Kina, Hongkong, Malaysia eller USA.

  3.1.6
  Alle oplysninger, som du giver til operatøren i løbet af aftalens gyldighedsperiode, er sande, fuldstændige og korrekte, og du underretter omgående operatøren om en given ændring af disse oplysninger.

  3.1.7
  Du er alene ansvarlig for at angive og afregne eventuel skat i henhold til gældende lovgivning vedrørende enhver gevinst, du modtager fra operatøren.

  3.1.8
  Ingen af de penge, som du indbetaler på din medlemskonto, er ulovlige og stammer navnlig ikke fra ulovlige aktiviteter eller en ulovlig kilde.

  3.1.9
  Du benytter ikke webstedet til ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter.

  3.1.10
  Du ved, at du ved at deltage i spillene har en risiko for at miste de penge, du har indbetalt på din medlemskonto.

  3.1.11
  Du må ikke være involveret i nogen form for svigagtig, aftalt eller anden ulovlig aktivitet på dine eller tredjeparts vegne ved deltagelse i spillene, og du må ikke gøre brug af softwareunderstøttede metoder eller teknik eller hardwareudstyr i din deltagelse i spillene. Operatøren forbeholder sig hermed ret til at annullere eller lukke din medlemskonto eller annullere din deltagelse i et spil i tilfælde af sådan adfærd.

  3.1.12
  Hvad angår indbetalinger og hævninger af penge til og fra din medlemskonto, må du kun bruge kreditkort eller et andet finansielt instrument, som er gyldigt og lovligt tilhører dig.

  3.1.13
  Den computersoftware, som vi gør tilgængelig for dig, ejes af operatøren eller tredjemand og beskyttes af ophavsretslovgivning og anden intellektuel ejendomsret. Du må kun bruge denne software til eget fritidsformål i henhold til gældende regler, vilkår og betingelser, som fremgår af nærværende, og i henhold til gældende lovgivning, regler og bestemmelser.

  3.1.14
  Du anerkender, at det er umuligt at opnå helt fejl- og mangelfri computersoftware. Du forpligter dig til omgående skriftligt at underrette operatøren om eventuelle fejl eller mangler i operatørens onlinespillesystem, som du bemærker, når du spiller. Du accepterer, at operatøren kan justere saldoen på din konto i det usandsynlige tilfælde, at der forekommer en softwarefejl, som uretmæssigt tildeler præmiepenge eller en gevinst.

  3.1.15
  Spil, der spilles på webstedet, skal spilles på samme måde som spil, der spilles i anden sammenhæng. Du skal være høflig over for andre spillere og repræsentanter for operatøren og må ikke komme med grove eller krænkende kommentarer, herunder i chatrum.

  4. Ansvarligt spil

  4.1 Du kan til enhver tid efter eget skøn vælge at udelukke dig selv fra at spille et spil på webstedet ved at følge nedenstående anvisninger: Selvekskludering. En sådan udelukkelse kan være enten permanent eller midlertidig. I udelukkelsesperioden kan du ikke åbne eller benytte din medlemskonto.


  4.1.1 Permanent udelukkelse
  Ved en permanent udelukkelse lukkes din medlemskonto, og din tilmelding ophører. Du kan ikke tilmelde dig som kunde hos operatøren igen før 1 (et) år efter lukning af medlemskontoen.

  4.1.2 Midlertidig udelukkelse
  Ved en midlertidig udelukkelse kan du vælge at udelukke dig selv og spærre din medlemskonto i en af følgende perioder: 24 timer eller en periode, som ligger ud over en kalendermåned. Du kan vælge at udelukke dig selv direkte på webstedet i en af følgende forudbestemte perioder: 24 timer, 1 måned, 2 måneder, 3 måneder eller 6 måneder. Du kan også kontakte vores supportservice for at vælge en anden udelukkelsesperiode på over en måned.

  4.2
  Ved en midlertidig eller permanent udelukkelse får du endvidere mulighed for at blive registreret i Spillemyndighedens register, hvilket betyder, at du blokeres og udelukkes fra alle websteder udbudt af autoriserede operatører i Danmark (herunder alle operatørens mærker) i den relevante udelukkelsesperiode. Yderligere oplysninger om det nationale register får du ved at følge nedenstående: ROFUS

  4.3
  Du kan til enhver tid fastsætte grænser for dine indbetalinger i form af en øvre grænse for daglige, ugentlige eller månedlige indbetalinger. Se nedenstående for at få yderligere oplysninger om indbetalingsgrænser: Brugerbegrænsning. En anmodning om at forhøje en eksisterende indbetalingsgrænse træder først i kraft 24 timer efter anmodningen.

  4.4
  Ved opsætning af din medlemskonto kan du også vælge at sætte et loft med det maksimum du ønsker. Grænsen blokerer for indbetalinger, hvis nettogrænsen for indbetalinger (indbetalinger-hævninger) er overskredet i den valgte periode.

  5. Særlige regler

  5.1
  Der er visse bestemmelser, som fremgår af dette afsnit, der vedrører regler, vilkår og kontraktbestemmelser for bestemte spil, som tilgås via et særskilt link på denne side. Links til regler fra denne side udgør en integreret del af disse vilkår og betingelser, og du anses for at have accepteret de særlige regler, når du klikker på knappen "Accept" på siden.

  5.2
  Casino

  5.2.1
  Casinoet drives af operatøren og reguleres fra og med den danske ikrafttrædelsesdato af Spillemyndigheden. Casinoet leveres af Net Entertainment. Operatørens driftscenter og supportcenter er placeret på Malta og drives lovligt og i fuld overensstemmelse med gældende dansk og maltesisk lov.

  5.2.2
  Alt gameplay, både om rigtige penge og øvespil, på Universal Monsters Slot Games (f.eks. Frankenstein) er forbudt fra områder uden for Danmark, og
  ingen tredjemand eller andre af operatørens samarbejdspartnere må opfordre til, reklamere for, formidle, tilbyde, anvende eller på anden måde udnytte Universal Monsters Slot Game(s) i forhold til spillere i et geografisk område uden for Danmark.

  5.2.3
  Læs de fuldstændige regler og betingelser for brug af Casinoet.

  6. Fortrolighedspolitik

  6.1
  Du anerkender og giver dit samtykke til operatørens behandling af dine personlige data med henblik på, at du kan få adgang til og bruge webstedet, deltage i spil og få adgang til flere tjenester.

  6.2
  Operatøren er underlagt persondataloven og den maltesiske databeskyttelseslov og behandler dine personlige data i henhold til denne lovgivning. Endvidere beskytter operatøren dine personlige oplysninger og respekterer dit privatliv i henhold til bedste forretningspraksis og gældende lovgivning.

  6.3
  Operatøren gør kun brug af dine personlige oplysninger for, at du kan deltage i spillene, og for at udføre det driftsarbejde, der er relevant for din deltagelse i spillene.

  6.4
  Operatøren behandler dine personlige data med henblik på at udføre en kontrolproces vedrørende din deltagelse i spillene.

  6.5
  Dine personlige data oplyses ikke til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at behandle dine anmodninger, f.eks. udførelse af transaktioner på din medlemskonto eller deltagelse i spil, for at foretage en kontrol, eller medmindre det er lovbestemt. Idet operatørens forretningspartnere eller leverandører eller serviceleverandører kan være ansvarlige for visse dele af den generelle funktion eller drift af webstedet, kan personlige oplysninger videregives til disse. Du giver hermed dit samtykke til enhver videregivelse af disse oplysninger.

  6.6
  Du har ret til at se personlige data, der gemmes af operatøren om dig. Du har endvidere ret til at se oplysninger om saldoen på din konto, spilhistorik, indbetalinger, hævninger og andre transaktionsdata i forbindelse hermed i de seneste 12 (tolv) måneder fra den dato, hvor anmodningen foretages.

  6.7
  Du giver hermed dit samtykke til, at operatøren kan opbevare og gemme dine personlige data (herunder transaktionsdata), også efter din medlemskonto er lukket eller opsagt, i det omfang det kræves i henhold til dansk lovgivning.

  6.8
  Du skal straks orientere operatøren ved at ændre din profil eller andet om ændringer i oplysninger, som du har afgivet ved tilmelding og åbning af din medlemskonto.

  6.9
  For at yde dig en effektiv service kan operatøren og/eller dens serviceudbydere være nødt til at overføre dine personlige data fra et land til et andet. Du giver hermed dit samtykke til, at dine personlige data må overføres på denne måde.

  6.10
  I forbindelse med administrationen af din medlemskonto og tilhørende transaktioner kan operatøren anvende kreditvurderingsbureauer samt organer, der arbejder med afdækning af svindel og hvidvaskning, som kan have registeret oplysninger om dig. Du giver hermed dit samtykke til denne afgivelse af oplysninger.

  6.11
  Uanset ovenstående kan operatøren offentliggøre oplysninger om enkelte spilleres særlige gevinster på webstedet. Sådanne offentliggørelser omfatter den relevante spillers brugernavn og det vundne beløb, og du accepterer og godkender hermed, at dette offentliggøres på webstedet.

  6.12
  For at gøre dit besøg på webstedet mere brugervenligt, følge besøg på webstedet og forbedre tjenesten indsamler operatøren lidt oplysninger, som sendes fra din browser, i form af en såkaldt cookie. Du kan, hvis du ønsker det, slå denne cookie-funktion fra (følg vejledningen i din browser). Du skal dog vide, at du ved at slå cookie-funktionen fra kan begrænse brugen af webstedet.

  6.13
  Du accepterer, at operatøren løbende orienterer dig om ændringer på webstedet, nye tjenester og tilbud. Hvis du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring, kan du fravælge denne service. Du kan tilmelde dig igen og modtage tilbudsmateriale ved at skrive en e-mail til supportafdelingen.

  Klager

  7.1
  Hvis du har en klage, kan du:

  7.1.1
  ringe til operatøren på 80881432 og 00356 2260 3013

  7.1.2
  sende en e-mail til kundesupport på support@casino.dk

  7.2
  Operatøren gør sit bedste for at løse en rapporteret sag med det samme.

  7.3
  Hvis du har et spørgsmål om transaktioner, kan du også kontakte operatøren på support@casino.dk med oplysninger om forespørgslen. Vi gennemgår enhver forespørgsel eller transaktion, der er uenighed om. Vores afgørelse er endelig.

  7.4
  Hvis du uanset årsag ikke er tilfreds med afgørelsen på din klage fra operatøren, kan du klage til Spillemyndigheden med henblik på videre behandling.

  7.5
  Casino.dk er en del af BML Group, der også driver NordicBet.dk og Betsafe.dk i Danmark. Såfremt det vurderes, at en kunde tilmelder sig flere af BML Groups sites alene med henblik på at drage fordel af bonusser eller promotions, forbeholdes retten til uden meddelelse af trække tilbudet tilbage og annullere alle spil, inkl. alle gevinster, der er en følge af væddemålene/spillene.

  8. Ansvarsbegrænsning

  8.1
  Du tilgår webstedet og deltager i spil på egen risiko. Webstedet og spillene leveres uden nogen form for garanti, hverken direkte eller indirekte.

  8.2
  Uden forbehold af det generelle indhold af ovenstående bestemmelser stiller operatøren, dens ledelse, medarbejdere, partnere, serviceudbydere:

  8.2.1
  ingen garanti for, at softwaren eller webstedet er egnet til formålet,

  8.2.2
  ingen garanti for, at softwaren og webstedet er uden fejl,

  8.2.3
  ingen garanti for, at webstedet og/eller spillene kan tilgås uden afbrydelse,

  8.2.4
  og de er ikke ansvarlige for tab, omkostninger, udgifter eller skade, hverken direkte, indirekte, følgetab, tilfældigt eller andet tab, som opstår i forhold til din brug af webstedet eller din deltagelse i spillene.

  8.3
  Du accepterer hermed at holde følgende skadesløse og ansvarsfrie: operatøren, dens ledelse, medarbejdere, partnere og serviceudbydere i forhold til omkostninger, udgifter, tab, krav og ansvar, uanset hvordan det er opstået i forhold til din brug af webstedet eller din deltagelse i spillene.

  9. Bekæmpelse af hvidvask

  9.1
  Operatøren overholder den danske og maltesiske lov om bekæmpelse af hvidvask og tilhørende bestemmelser. Operatøren skal rapportere mistænkelige transaktioner til de relevante myndigheder i Danmark og på Malta.

  9.2
  Hvis du bliver opmærksom på mistænkelige aktiviteter vedrørende et spil på webstedet, skal du straks rapportere det til operatøren.

  9.3
  Operatøren kan suspendere, spærre eller lukke din medlemskonto og tilbageholde penge, hvis det sker i medfør af loven om bekæmpelse af hvidvask.

  10. Manglende overholdelse, straf og ophør

  10.1
  Hvis du overtræder en bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller gældende lovgivning, eller operatøren har god grund til at mistænke dig for, at du har gjort det, forbeholder operatøren sig ret til ikke at åbne samt til at suspendere eller lukke din medlemskonto og tilbageholde penge på kontoen (samt indbetaling) og bruge disse penge på kontoen til dækning af en skade forårsaget af dig eller gevinster vundet som følge af svigagtige aktiviteter eller gevinster, som på anden vis er i strid med disse vilkår og betingelser.

  10.2
  Hvis operatøren har mistanke om, at du er involveret i ulovlige eller svigagtige aktiviteter ved brug af webstedet, eller at du har problemer i forhold til dine kreditorer eller på anden måde kan skade vores virksomhed, kan vi fastfryse eller opsige din konto eller annullere en indsats helt efter vores eget skøn.

  10.3
  Hvis din medlemskonto midlertidigt suspenderes, men ikke lukkes permanent, træffer operatøren inden for rimelig tid beslutning om håndteringen af den relevante medlemskonto, og du underrettes om den endelige beslutning.

  10.4
  Du anerkender, at operatøren tager den endelige beslutning om, hvorvidt du har overtrådt disse vilkår og betingelser eller gældende lovgivning på en måde, der kan føre til operatørens suspendering eller permanente opsigelse af din medlemskonto.

  11. Intellektuel ejendomsret

  11.1
  Operatøren er eneejer af varemærket Casino.dk og Casino.dk-logoet. Uautoriseret brug af Casino.dk-varemærket og Casino.dk-logoet kan føre til retsforfølgelse.

  11.2
  Webstedet er operatørens entydige ressourcelokalisering, og der kan ikke foretages uautoriseret brug af denne URL på et andet websted eller en digital platform uden vores forudgående skriftlige samtykke.

  11.3
  Operatøren er ejer eller licenshaver af rettighederne til teknologien, softwaren og forretningssystemer, der anvendes på webstedet.

  11.4
  Indhold og struktur af siderne på operatørens websted er underlagt ophavsret © og databaserettigheder ejet af operatøren. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret til dette websted omfatter al tekst, grafik, kode, alle filer og links og tilhører operatøren, og webstedet må ikke reproduceres, overføres eller gemmes helt eller delvist uden vores skriftlige samtykke. Din tilmelding til og brug af vores system overdrager ingen rettigheder af nogen art til intellektuel ejendom indeholdt i systemet.

  11.5
  Links til webstedet og dets sider må ikke lægges på et andet websted uden forudgående skriftligt samtykke fra operatøren.

  11.6
  Du accepterer, at du ikke vil bruge automatisk eller manuelt udstyr til at overvåge operatørens websider eller indhold derpå. Uautoriseret brug eller reproduktion kan retsforfølges.

  12. Vilkårenes uafhængighed

  Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser hævdes at være ulovlige eller ikke at kunne håndhæves, udgår denne eller disse bestemmelser fra disse vilkår og betingelser, og alle øvrige bestemmelser er fortsat gældende.

  13. Overdragelse

  Operatøren forbeholder sig ret til at overdrage eller på anden måde lovligt overføre denne aftale. Du må ikke overdrage eller overføre aftalen.

  14. Den fuldstændige aftale og antagelighed

  14.1
  Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og operatøren, hvad angår dette websted, og undtagen i tilfælde af svig erstatter den al tidligere eller midlertidig kommunikation eller tilsvarende tilbud, uanset om det er elektronisk, mundtligt eller skriftligt, mellem dig og operatøren, hvad angår webstedet.

  14.2
  En skriftlig version af disse vilkår og betingelser og enhver meddelelse, der gives elektronisk, kan gøres gældende i en retssag eller administrative sagsanlæg på grundlag af eller vedrørende disse vilkår og betingelser i det samme omfang og med forbehold af de samme betingelser som øvrige forretningsdokumenter og oplysninger, der oprindeligt udarbejdes og gemmes på papir.

  15. Lovvalg og værneting

  Disse vilkår og betingelser er underlagt gældende lovgivning i Danmark, og parterne er underlagt danske domstoles myndighed.

Casino.DK indsamler data ved brug af cookies for at sikre, at du får den bedst mulige brugeroplevelse på Casino.DK samt til markedsføringsmæssige formål. Du kan til enhver tid slette cookies fra din browser. Læs venligst vores Cookie Politik for yderligere information.